Yleiset tiedot etämyynnistä

Tähän tiedotteeseen on koottu rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 §:ien edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä.

Etämyynnistä on kyse silloin kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sopimus satunnaisesti tehdään asiakasta tapaamatta eikä silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tiedot palveluntarjoajasta

Svea Ekonomi AB, Filial i Finland, Y-tunnus 1774535-9, (jäljempänä Svea) toimii Svea Ekonomi AB:n sivuliikkeenä. Yhtiö käyttää toiminnassaan aputoiminimeä SveaDirekt. Osoite Helsingissä: Mechelininkatu 1a, 00810 Helsinki. Puhelin (09) 4242 3090.

Sivuliike on rekisteröity Patentti- ja rekisterinhallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin. Suomen sivuliikkeen liiketoimintaa valvoo Kuluttajavirasto Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena. Svea Ekonomi AB, Y-tunnus 556489- 2924, on Ruotsin rahoitustarkastusviranomaisen Finansinspektionen valvonnan alainen yhtiö.

Tuotteiden pääominaisuudet

SveaDirekt tarjoaa SveaDirekt, SveaDirekt Privat- ja SveaDirekt Fix- kuluttajaluottoja. SveaDirekt- luotot ovat 2.000-50.000 euron suuruisia vakuudettomia kertaluottoja. Luotoista peritään luottosopimuksen mukainen korko, kuukausittainen käsittelykulu ja luoton avausmaksu. SveaDirekt- luottoja koskevat tiedot löytyvät internet- osoitteesta www.sveadirekt.fi.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on kuluttajasuojalain mukaan oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa luottosopimuksen allekirjoittamisesta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin lainanhakija on saanut haltuunsa KSL 7 luvun 17§n mukaiset tiedon sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti.

Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa sähköpostiosoitteeseen luottosopimus(at)svea.fi tai osoitteeseen Svea Ekonomi Ab, Filial i Finland/SveaDirekt, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava luottosopimus. Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, on Svealla oikeus periä lainan todellinen vuosikorko ajalta, jolloin luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Jos Svea on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja, eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, Svealla on oikeus saada korvaus Luotonsaajalta myös tällaisista maksuista.

Luottosopimuksen nojalla saadut varat on, peruuttamisen raukeamisen uhalla, palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Palveluun ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä Svea Direkt asiakaspalveluun, puh. (09) 4242 3090 / s-posti: info@sveadirekt.fi. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan.

Jos palveluun tai sopimukseen liittyvässä erimielisyydessä ei lainanantajan ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa löydy ratkaisua, asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin. Lautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI, puh. 010 366 5200 (vaihde). Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan Internet- sivuilta osoitteesta www.kuluttajariita.fi.

Svea Ekonomi AB, Filial i Finland 
Mechelininkatu 1a
00810 HELSINKI

Puh. (09) 4242 3090
info@sveadirekt.fi

Y-tunnus: 1774535-9 Kotipaikka: Helsinki www.sveadirekt.fi

Aloita lainan hakeminen tästä