Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen keskuspankki. Keskuspankit voivat olla valtion hallitsemia pankkeja, mikä antaa valtiolle oikeuden puuttua rahapolitiikkaan. Kuitenkin monien teollisuusmaiden keskuspankit ovat itsenäisiä laitoksiaan ja valtio ei saa puuttua niiden toimintaan. Näitä itsenäisiä pankkeja ovat muun muassa Englannin pankki, Japanin pankki ja Australian pankki. Euroalueella toimii Euroopan keskuspankki (EKP) ja sen järjestelmän jäseniä ovat kaikki euroalueen maiden keskuspankit, Suomen keskuspankki mukaan luettuna.

Keskuspankkien tehtäviin kuuluu muun muassa Europpan keskuspankin neuvoston määrittämän rahapolitiikan toteutus. Keskuspankkien tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin ylläpitää valuutan vakautta ja rahavarantoja. Euroopan keskuspankki laskee valuuttaa liikkeelle lainaamalla sen pankeille ja valtioille, kuten Suomen Pankille.

Suomen Pankki perustettiin vuonna 1811. Se on maailman neljänneksi vanhin keskuspankki (vanhin on Ruotsin keskuspankki). Suomen Pankin tärkein tavoite on EU:n sopimuksen mukaisesti pitää yllä hintavakautta Suomessa ja euroalueella.  tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Hintavakaus luo edellytyksiä taloudelliselle hyvinvoinnille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja viestintään sekä toteuttaa rahapoliittisia toimia Suomessa. Laaja tutkimustyö tukee pankin asiantuntemusta näissä tehtävissä.

Suomen Pankin tehtävänä on myös:

  1. huolehtia osaltaan rahahuollosta ja setelien liikkeeseen laskemisesta
  2. huolehtia osaltaan valuuttavarannon hallussapidosta ja hoidosta
  3. huolehtia osaltaan maksu- ja muun rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta sekä osallistua sen kehittämiseen
  4. huolehtia toimintansa kannalta tarpeellisten tilastojen laatimisesta ja julkaisemisesta

 

Lue lisää Suomen pankista esim: Suomen Pankki, Wikipedia

Takaisin lainasanastoon »

Aloita lainan hakeminen tästä