RATA (Rahoitustarkastus)

Rahoitustarkastus eli RATA on finanssivalvonnaksikin kutsuttu viranomaistaho, joka valvoo pankkeja ja luottolaitoksia. Se arvioi myös arvopaperiyrityksiä, kuten rahoitusyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, pörssiä ja arvopaperikeskusta. Vakuutusyhtiöitä sen sijaan valvoi aikaisemmin Vakuutusvalvontavirasto, jonka kanssa RATA teki tiivistä yhteistyötä. Vuoden 2009 alussa Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto yhdistyivät yhdeksi yhteiseksi virastoksi, jonka nimi on Finanssivalvonta. RATA:n tarkoituksena on ylläpitää rahoitusmarkkinoiden luottamusta ja vakautta.

Valvonnassaan RATA keskittyy riskiherkimpiin toimintoihin ja instituutioihin. RATA pyrkii ennakoimaan rahoitusmarkkinoita uhkaavat riskit ja kaikenlaiset muutospaineet. Näihin muutoksiin ja riskeihin RATA pyrkii vaikuttamaan tehokkaasti ja nopeasti. RATA:n tavoitteena kuitenkin on huolehtia, että valvottavien tahojen riskikantokyky on hyvä. Myös kansainvälisen vertailun kestettävyys on yksi RATA:n tärkeimpiä päämääriä.

Myös markkinoilla toimivien tahojen asianmukaisten menettelytapojen seuranta kuuluu Rahoitustarkastuksen piiriin. RATA on hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä. Päätösten tekemisen suhteen RATA on kuitenkin itsenäinen viranomainen.

Lue lisää rahoitustarkastuksesta esim: Wikipedia, Finanssivalvonta

Takaisin lainasanastoon »

Aloita lainan hakeminen tästä