OMX

Helsingin pörssi (NASDAQ OMX Helsinki) on markkinapaikka, jossa käydään kauppaa suomalaisilla arvopapereilla ja muun muassa optioilla, osakkeilla, joukkovelkakirjalainoilla ja warranteilla. Helsingin pörssi on perustettu vuonna 1912, mutta kuuluu nykyään (vuodesta 2003 lähtien) ruotsalaiseen OMX-konserniin. OMX AB omistaa ja operoi Pohjoismaissa ja Baltian maissa toimivia pörssejä, sen omistuksessa on siis Helsingin, Riian, Tukholman, Tallinnan ja Vilnan pörssit. Se omistaa myös 10 % Oslon pörssistä.

OMX Helsinki 25 (OMXH25, aiemmin HEX25 ja FOX) on Helsingin pörssin osakeindeksi. Se on markkina-arvopainotettu indeksi, joka koostuu pohjoismaisen pörssin 25:stä vaihdetuimmasta osakkeesta Helsingissä. Yksittäisen osakelajin paino on rajoitettu 10 %:iin.[1] OMXH25-indeksiä käytetään vertailuindeksinä erilaisten suomalaisten osakesalkkujen hoidossa.

Indeksiin kuuluvat osakelajit tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa (1. helmikuuta ja 1. elokuuta) ja osakepainot neljä kertaa vuodessa (1. helmikuuta, 1. toukokuuta, 1. elokuuta ja 1. marraskuuta).

Helsingin pörssissä osakkeet ovat jaettu kolmeen ryhmään, yrityksen markkina-arvon mukaisesti. Nämä kolme ryhmää ovat: suuret (Large Cap), keskisuuret (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Tämä kyseinen jaottelu tehtiin lokakuussa vuonna 2006 ja samalla muodostettiin myös yhteinen lista johon ryhmiteltiin myös ruotsalaiset ja tanskalaiset yhtiöt.

Osakkeilla käydään jatkuvaa kauppaa joka päivä noin kello 10:stä kello 18:20:een. Jatkuvan kaupan aloittaa avaushuutokauppa ja sen päättä päätöshuutokauppa, joka päättyy 18:30 ja tällöin määräytyy myös päivän päätöskurssi.

Lue lisää NASDAQ OMX Helsingistä esim: Wikipedia, Nasdaq OMX Nordic

Takaisin lainasanastoon »

Aloita lainan hakeminen tästä