Ohjauskorko

Ohjauskorko on Euroopan keskuspankin (EKP) määräämä koron taso, jonka avulla keskuspankki pyrkii vaikuttamaan valuuttaan ja valuutta-alueen talouteen. Ohjauskorolla määritetään ”rahan hinta”. Keskuspankki lainaa pankeille rahan, ja pankit maksavat kyseisestä lainasta ohjauskoron verran. Eripituiset Euribor-korot muuttuvat ja seurailevat ohjauskorkoa. Ohjauskorkoa ei pidä sekoittaa peruskorkoon. Keskuspankin johtokunta kokoontuu säännöllisesti ja päättää ohjauskoron tasosta. Ohjauskorkoa voidaan laskea, pitää ennallaan tai nostaa. Ohjauskoron muutos ilmoitetaan peruspisteinä; 25 peruspistettä vastaa 0,25 prosenttiyksikköä.

Myös yritysten ja yksittäisten kuluttajien lainat sidotaan yleensä markkinakorkoihin. Näin ohjauskoron nostamisella on aina vaikutus myös yksittäisiin lainanottajiin. Ohjauskoron vaihtelu vaikuttaa myös kuluttajien hankkimiin lainoihin.

Lue lisää ohjauskorosta esim: Wikipedia

Takaisin lainasanastoon »

Aloita lainan hakeminen tästä