EKP (Euroopan Keskuspankki)

Euroopan keskuspankki (EKP) on Euroopan talous- ja rahaliiton määräävä elin. EKP pitää päämajaansa Frankfurtissa. EKP:n keskeinen tehtävä on varmistaa EU:n yhteisen rahan – euron – vakaus rahaliitossa. Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit muodostavat yhdessä eurojärjestelmän eli euroalueen keskuspankkijärjestelmän. Eurojärjestelmän ensisijainen tavoite on hintavakauden ylläpitäminen eli euron arvon säilyttäminen. Euroopan keskuspankin edeltäjä oli rahaliittoa ja uutta keskuspankkijärjestelmää valmistellut Euroopan rahapoliittinen instituutti, jonka toimintaa EKP käytännössä jatkaa.

Euroopan keskuspankki aloitti toimintansa vuonna 1999 euron käyttöönoton myötä. EKP vastaa euroalueen rahapolitiikasta yhdessä kansallisten keskuspankkien (kuten Suomen Pankki) kanssa. Rahapolitiikka on liikkeessä olevan valuutan määrää ja sen ohjailua esimerkiksi korkoihin vaikuttamalla. Euroopan keskuspankin tärkeimpiin ja huomattavimpiin vastuualueisiin kuuluu eurosetelien valmistus ja liikkeellelaskunsuunnittelu ja koordinointi. EKP on riippumaton valtioiden hallituksista ja viranomaisista. Kaikilla rahaliittoon osallistuvilla valtioilla on edelleen omat keskuspankkinsa, mutta näiden pankkien tulee kuitenkin noudattaa Euroopan keskuspankin ohjeita ja suuntaviivoja.

EKP:ssä on keskitetty tietokanta väärennetyistä euroseteleistä, tutkimuskeskus jossa väärennettyjä seteleitä tutkitaan sekä kansainvälinen väärentämisen torjuntakeskus.

Lue lisää Euroopan keskuspankista esim: Wikipedia, Euroopan keskuspankki

Takaisin lainasanastoon »

Aloita lainan hakeminen tästä